Vad är Naturbeteskött?

[section_header level=”2″ header=”Vad är Naturbeteskött?”]

Naturbeteskött är ett certifierat kött producerat på svenska naturbetesmarker och som följer de kriterier som Naturbetesköttsföreningen ställt upp inom Svenskt Sigills kvalitetssäkring IP Sigill.

Grunden för kriterierna är att naturbetesdjur går på naturbetesmark under minst halva betesperioden och att gårdens betesmarker till minst hälften består av naturbetesmark. Därtill kommer regler för vinterfodret som ska vara grovfoderbaserat och fritt från importerade proteingrödor. Den långa betesperioden innebär också att Naturbetesdjuren lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. Många naturbetesgårdar är också EU-ekologiska eller KRAV-certifierade.

Naturbeteskött är kött från lamm, kvigor, stutar, kor och ungkor . Nötköttet möras i minst 2 veckor. På detta vis får kunden ett välsmakande, mört och extra saftigt kött som dessutom gör miljönytta och är ett bättre klimatval.

Den stora andelen bete och grovfoder i foderstaten gör att Naturbetesköttet har en hög halt av Omega-3-fettsyror vilka har positiva effekter på människors hälsa. Naturbetesköttet har också ett högt innehåll av antioxidanter och E-vitamin.

Vill du veta mer om naturbetesmarker och certifierat svenskt naturbeteskött? Ladda ner material och bli medlem i föreningen.

[img src=”552″ alt=”Naturbeteskött”]