Rejäl lokalproducerad mat runt om i Sverige

Om Naturbeteskött

Naturbeteskött kommer från djur som betar på svenska Naturbetesmarker. Naturbetesmarker är urgamla kulturmarker som har en unik biologisk mångfald - jämförbar med regnskogen! Köttet produceras av lantbrukare runt om i Sverige. Du kan läsa mer om hur du kan köpa Naturbeteskött från just din trakt om du klickar på Kontakt eller pilen här nedan!

2016-05-30
News Anders och Marias kött är bäst enligt WWF! På Malma Gård på...
Läs mer...

UPPFÖDARE Se alla våra uppfördare

Magnus o Maria Frykholm

UppfördarePå gården Ön vid naturreservatet Kvissmaren håller familjen Frykholm 120 Naturbetesdjur.
”Vi har framförallt stutar av Angustyp i vår produktion, vi köper in djuren som kalvar och föder upp dem till minst 2 års ålder.”                                                                                              1965 började pappa Anders med spannmålsodling och runt 1980 började familjen med köttproduktion. Nu är det Anders barn Magnus och Maria som tar vid på gården och alla djuren föds upp som naturbetesdjur.                                                                                                            Familjen Frykholm tror på naturbeteskött. Inte minst för djurens bästa, eftersom djuren får gå ute hela betes säsongen och samtidigt göra naturnytta.
Förutom runt själva fågelsjön Kvissmaren har familjen Frykholm beten runt naturreservatet Rysjön som familjen äger och sköter om sedan 1982.                               

Hitta våra produkter Se alla våra återförsäljare

området Alléskolan
Hallsberg
området Förskolan Asken
Vintrosa