Naturbeteskött i Sverige

Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att stimulera till ökad produktion och konsumtion av certifierat Naturbeteskött i Sverige.

Föreningen bildades 2012 som en fristående fortsättning på Världsnaturfonden WWF´s mångåriga arbete med naturbetesmarker och naturbeteskött. Föreningen fungerar som en plattform för alla som är intresserade av naturbeteskött och naturbetesmarker, såväl lantbrukare, konsumenter och företrädare för livsmedelsindustri och handel.

  • Vi arbetar med att stötta uppfödare i frågor som gäller produktion och försäljning av naturbeteskött.
  • Vi arbetar med att hjälpa kunder som vill sälja naturbeteskött att hitta intresserade uppfödare och slakterier.
  • Vi satsar på att nå ut med budskapet om att det finns ett gott, miljö- och klimatvänligt kött i Sverige för de som vill betala lite mer för ett bättre alternativ.
  • Certifierat naturbeteskött hamnar återigen i topp som det mest hållbara köttet i WWF Köttguiden  – läs mer på kottguiden.se
  • Naturbeteskött är det enda kött som kan stoltsera med Djurskyddet Sveriges logga på grund av att vi endast arbetar med certifierade gårdar.

Vill du veta mer om naturbetesmarker och certifierat svenskt naturbeteskött? Ladda ner material och bli medlem i föreningen.

För att nå våra mål arbetar vi delvis i projektform. Nedan finner du några av våra pågående och nyss avslutade projekt.

”Naturbeteskött – från kulturarv till mervärden” syftade till att skapa ett informationsmaterial och erbjuda en föreläsning för att öka medvetenhet om sigillet Naturbeteskött och de krav detta sigill innebär. Målgruppen bestod av aktörer inom livsmedelskedjan, från slakteri till restaurang och detaljhandel, samt kostchefer, upphandlingspersonal och anställda i offentliga kök.

Projektet pågick oktober 2019 – december 2020 och drevs av Naturbeteskött i Sverige Ideell förening med finansiering av landsbygdsprogrammet 2014-2020, beslut via Jordbruksverket.