Kontakt

Anna Jamieson
Sofia Strandberg
Styrelseordförande
Följ Naturbeteskött i Sverige

Styrelse 2018:
Sofia Strandberg, ordförande
Anna Jamieson, sekreterare
Ola Jennersten, ledamot
Carl-Axel Dahlgren, ledamot
Mats Olsson, ledamot
Helena Hultborn, adjungerad