Bli medlem

Föreningen är till för alla som är intresserade av naturbetesmarker och svenskt kvalitetskött. Som medlem blir du en del av ett professionellt nätverk av lantbrukare, livsmedelsföretag och naturvårdsorganisationer. Är du producent och medlem i föreningen kan du också få en rabatt på den avgift som betalas till Sigill Kvalitetssystem vid certifiering av Naturbeteskött. Medlemskapet kostar 200 kr/år. Kontakta oss för mer information!

  • Var med och påverka och bilda opinion
  • Ta del av föreningens marknadsföringsarbete och material
  • Stärk ditt nätverk
  • Få stöttning i certifieringsarbetet och rabatt på avgiften.

Ansök här

Bli medlem