Bli medlem

[section_header level=”2″ header=”Bli medlem”]

Föreningen är till för alla som är intresserade av naturbetesmarker och svenskt kvalitetskött. Som medlem blir du en del av ett professionellt nätverk av lantbrukare, livsmedelsföretag och naturvårdsorganisationer. Är du producent och medlem i föreningen kan du också få en rabatt på den avgift som betalas till Sigill Kvalitetssystem vid certifiering av Naturbeteskött. Medlemskapet kostar 250 kr/år.

  • Var med och påverka och bilda opinion
  • Ta del av föreningens marknadsföringsarbete och material
  • Stärk ditt nätverk
  • Få stöttning i certifieringsarbetet och rabatt på avgiften. OBS! Ange uppskattat antal slaktade naturbetesdjur vid din inbetalning.

Ditt företag/organisation kan  även bli organisationsmedlem i Naturbeteskött i Sverige till en kostnad från 5000 kronor/år. Kontakta oss för mer information!

[img src=”837″ alt=”Naturbetesmarker” padding=”ct-u-paddingBoth30″]

Ansök här

Bli medlem