Naturbeteskött – från kulturarv till mervärden

Jordbruksverket har beviljat Föreningen Naturbeteskött i Sverige projektmedel inom landsbygdsprogrammet 2014-2020*.

Projektet ”Naturbeteskött – från kulturarv till mervärden” syftar till att skapa ett informationsmaterial och erbjuda en föreläsning för att öka medvetenhet om sigillet Naturbeteskött och de krav detta sigill innebär. Målgruppen består av aktörer inom livsmedelskedjan, från slakteri till restaurang och detaljhandel, samt kostchefer, upphandlingspersonal och anställda i offentliga kök.

Projektet pågår oktober 2019 – juni 2020.

Är du eller din organisation intresserade av att veta mer om certifierat naturbeteskött? Kontakta projektkommunikatör Ann Sellbrink, annsellbrink@naturbete.se, 070–3965030.

*Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.