Svenskt Sigill Kvalitetssäkring

Sigill Kvalitetssystem AB erbjuder certifiering för produktion av livsmedel och blommor.
Märket Svenskt Sigill garanterar att produkten är svensk och att den är producerad med höga krav på miljöhänsyn och djuromsorg.

Sigill Kvalitetssystem AB ägs av lantbrukare och trädgårdsproducenter i Sverige och är ett dotterbolag till LRF, Lantbrukarnas riksförbund.
2016-05-30
News Anders och Marias kött är bäst enligt WWF! På Malma Gård på Värmdö går 85 kor med kalv och 150 tackor med lamm och betar på...
Läs mer...

Kvalitetssäkring tillsammans med Svenskt Sigill

För oss som arbetar med Naturbeteskött är det viktigt att visa att vi står för vad vi säger och att varje bit Naturbeteskött kommer från ett djur som har betat på Naturbetesmarker. Därför har sedan 2007 våra  kriterier (regler) för hur Naturbeteskött ska produceras funnits i Svenskt Sigills tredje-partskontrollerade kvalitetssäkringssystem.
För att kunna sälja certifierat Naturbeteskött får våra uppfödare besök vart annat år av en oberoende kontrollant som går igenom regelboken och kontrollerar att allt står rätt till på gården.
Du kan ladda ner och läsa hela regelboken på www.svensktsigill.se men här kommer de viktigaste kriterierna i sammanfattning:
  • 50 % av gårdens betesmarker ska vara Naturbetesmark

  • Djuren ska gå på Naturbeten 50 % av betesperioden

  • Endast kött från stut, kviga och kokviga kan säljas som Naturbeteskött

  • Djuren ska under stallperioden utfodras med minst 70 % grovfoder och ej certifierad soja får över huvud taget inte ingå i foderstaten

  • Köttet ska möras i minst två veckor innan det når konsumenten